Skip to content

Jeroen
– Leerling hovenier

Met zijn achtergrond in Bos en Natuur beheer draagt Jeroen sinds 2022 bij aan de instandhouding van het groene erfgoed en verricht onderhoud- en beheerswerkzaamheden bij onder meer Naarden Vesting en enkele buitenplaatsen.

Back To Top