Skip to content

Planvorming en Advies > Exploitaties opzetten

Financiële haalbaarheid bij diverse toekomstscenario’s

In opdracht van de Rijksgebouwendienst hebben we onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van diverse toekomstscenario’s voor Paleis Soestdijk en het omliggende park. Dit is opgesteld in nauwe samenwerking met Planmaat (planeconomisch adviesbureau), Hylkema Consultants (renovatie en hergebruik van monumentale opstallen) en Bouwbureau Vitruvius.

(grootte 460 ha., Exploitatieopzet 2014, opdrachtgever Rijksgebouwendienst)

Back To Top