Skip to content

Planvorming en Advies > Subsidie aanvragen

BRIM, SIM en Haalbaarheidsstudies

Debie & Verkuijl kan voor u subsidieaanvragen verzorgen. Daarbij werken wij nauw samen met Hylkema Consultants.

Wij kunnen voor u de groene BRIM of Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) aanvragen die ondersteunt bij de beheer en instandhoudingskosten. Hiervoor stellen wij een Inspectierapportage op en schrijven een Instandhoudingsplan en berekenen de beheerkosten volgens de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geformuleerde STABUcodes.

Ook een aanvraag voor een Haalbaarheidsstudie bij herbestemmingstrajecten kunnen wij voor u verzorgen.

Daarnaast kunnen wij kapvergunningen, omgevingsvergunningen en toelichten bij Welstand en Monumentencommissies verzorgen om het vergunningtraject soepel te doorlopen.

Back To Top