Skip to content

Planvorming en Advies > Waardestellingen

Tuinhistorische – en cultuurhistorische waarden

Met de toepassing van een waardestelling kan een extra impuls worden gerealiseerd in herstel van het groene erfgoed.

Debie & Verkuijl past de methodische waardestelling intensief toe. De in 2012 opgestelde landelijke Richtlijnen vormen een breed toetsbaar middel om kernwaardes vast te stellen en onderzoekers het object buiten de gebiedscontouren te beschouwen.

Onze werkwijze is exemplarisch voor verschillende Provincies en de Rijksoverheid welke we in een Masterclass bij de HAS Den Bosch voor belangstellenden in een onderwijsmodule nader toelichten.

Back To Top