Ga naar hoofdinhoud

Planvorming en Advies

Landschapsarchitecten

Met onze brede ervaring en kennis is ons landschapsarchitectenbureau gespecialiseerd in het totale restauratieproces van het ‘groene’ erfgoed. Historische structuren en daaruit voortvloeiende karakteristieken worden in onze planuitwerkingen herkenbaar gemaakt en geïntegreerd in een toekomstig eigentijds erfgoedgebruik.

Met meer dan 25 jaar praktijkervaring bieden onze zorgvuldig doordachte én fraaie beplantingscombinaties een breed scala aan hedendaagse of historische soorten waarin de plantenkeuze is afgestemd op de specifieke grondsoort en bezonning. Het gekozen sortiment zetten wij áltijd in om de karakteristieke aanleg van het object te benadrukken.

‘Als poëzie over liefde gaat
en kunst over liefde gaat
en toneel over liefde gaat
en als opera over liefde gaat…
waarom denken we dan dat
vormgeving gaat over….
functionaliteit?’

– Marcel Wanders

Aanvullende werkzaamheden

Naast historisch onderzoek, waardestellingen en ontwikkelingsvisies bestaan onze bureauwerkzaamheden uit schade-rapportages, instandhoudingsplannen, (her)inrichtingsplannen en beplantingsplannen. Tevens kunnen wij projectleiding, aanlegbegeleiding en subsidieaanvragen voor u verzorgen.

Back To Top