Skip to content

Planvorming en Advies > Beheerplannen

Beheerplan

Met het opstellen van een Beheerplan wordt middels eenmalige ingrepen, en omvormings- en reguliere beheermaatregelen een duurzame (her)ontwikkeling van een object gerealiseerd. Bij de uitgangspunten zijn verschillende keuzes mogelijk zoals een combinatie van cultuurhistorisch beheer naast natuurbeheer. Juist een combinatie laat de oorspronkelijke opzet van bijvoorbeeld een landgoed in een ecologisch waardevol natuurgebied het beste uitkomen die ook de natuurpotenties ten goede komt.

De in een beheerplan beschreven natuurbeheer-maatregelen zijn volledig gericht op het bereiken van de gewenste natuurdoeltypen. Het daadwerkelijke beheer kan door onze erfgoedhoveniers uitgevoerd worden met inzet van vrijwilligers. Het nauwkeurig vastleggen van beheermaatregelen zorgt ervoor dat de gebieden een enorme kwaliteitsslag maken wat betreft natuurwaarden en zo een volwaardig onderdeel worden van bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of Natura 2000.

Back To Top