Skip to content

Planvorming en Advies > Beleidsadvies

Handreiking voor Vereniging Hendrick de Keyser

Restauratieplannen van monumenten dienen volgens de Bouwhistorische Richtlijnen beschreven en gewaardeerd te worden. Deze methodiek was echter nog niet voor de ‘groene erfgoed’ opgesteld. Vereniging Hendrick de Keyser is een organisatie die een uitgebreide museale collectie woonhuizen in haar bezit heeft en biedt daarmee een overzicht van de in Nederland voorkomende bouw- en stijlperiodes. Deze organisatie heeft haar restauratie-ambities vergroot door ook meer aandacht aan haar tuinen te besteden. Zij willen bij toekomstige restauratiewerken de tuin integraal meenemen zodat de ensemblewaarde van hun objecten beter tot uiting komt.

Speciaal voor de woonhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser hebben wij een handboek opgesteld om te komen tot een waardestelling bij tuinhistorisch onderzoek. Drie eerder uitgevoerde casussen hebben gediend als referentiekader. Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek beschrijft een methodiek voor het opstellen van een waardestelling van het groene erfgoed en kan dienen als uitgangspunt voor het opstellen van een restauratie- of instandhoudingsplan. Het resultaat toont een heldere, inzichtelijke en praktische werkwijze die voor meerdere organisaties bruikbaar kan zijn.

(publicatie 2011, opdrachtgever Vereniging Hendrick de Keyser)

Debie & Verkuijl ondersteunt opdrachtgevers en de beoordelende overheid in dit herbestemmingsproces door zorgvuldig opgestelde landschapsontwikkelingsplannen  die rekening houden met de bestaande kernkwaliteiten van cultuur, landschap en natuur.

Handboek

Voor geïnteresseerden is het handboek voor € 35,- bij ons te bestellen. U kunt een mail sturen naar info@debieenverkuijl.nl

Back To Top