Skip to content

Debie & Verkuijl is werkzaam bij historische tuinen parken en landschappen. Zij verricht onderzoek en vertaalt deze naar frisse ontwerpen. Haar hoveniers zijn zeer bedreven in herstel, aanleg en beheer van tuinen bij monumenten. Het bedrijf werkt aan zeer diverse projecten verspreid over heel Nederland. Het werk omvat alle schaalniveaus en aspecten van het particuliere én publieke domein. Daarnaast zet Debie & Verkuijl zich actief in voor kennisontwikkeling ten aanzien van behoud en herstel van het cultuurhistorisch groene erfgoed. Debie & Verkuijl is als eerste hoveniersbedrijf gecertificeerd in de categorie groen erfgoed door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Vakgroep Groen Erfgoed, de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvE) en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Back To Top