Skip to content

Planvorming en Advies > Monitoring

Monitoring van monumenten met een beschermde groen aanleg

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben we een landelijk onderzoek verricht naar de onderhoudsstaat van groene Rijksmonumenten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoopt hiermee inzicht te krijgen in de staat en de instandhoudingsbehoefte van deze specifiek kwetsbare categorie. Het rapport is door minister Bussemaker (OCW) op 11 mei 2017 aan de Kamer aangeboden.

(209 Rijksmonumenten verspreid door heel Nederland, 2016, opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit & Researchcentrum)

Back To Top