Skip to content

Planvorming en Advies > Inspectie rapportages

Inzicht in de onderhoudsstaat

Het Inspectierapport geeft een overzicht van de staat en kwaliteit van het object. Het is de visuele ondersteuning van het Instandhoudingsplan. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsstaat van de toestand van het object. Dit onderdeel spitst zich toe op de groene elementen, de ruimtelijke elementen en de verhardingselementen.

De resultaten van de inspectie worden weergegeven naar voorbeeld van de inspectierapporten van de Monumentenwacht die in een format volgens Debie & Verkuijl vertaald zijn.

Back To Top