Skip to content

over ons > producten

Van onderzoek tot aanleg

Debie & Verkuijl richt zich op de praktijk van herbestemming, gebiedsontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de buitenruimte rondom monumenten. Bij ons bedrijf werken (architectuur)historici, landschapsarchitecten, ingenieurs en erfgoedhoveniers. Daarnaast betrekken wij voor bijzondere vraagstellingen experts uit ons netwerk. Voor onze opdrachtgevers maken we integraal plannen die het gehele proces van historisch onderzoek naar planvorming en vergunning trajecten tot uitvoering kunnen beslaan.

Voor overheid en vastgoedsector brengen wij bij complexe herbestemmingstrajecten met historisch onderzoek en waardestelling de potenties van een gebied in beeld. Aanvullend stellen we in dat kader stedenbouwkundige visies en beeldkwaliteitsplannen op. Wanneer de identiteit van de plek een centrale rol in de opgave krijgt toebedeeld ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie, die het mogelijk maken in deze moeilijke tijden bouwprojecten van de grond te krijgen. Daarnaast kunnen wij aanvragen voor ondersteunende subsidies als SIM of BRIM voor u verzorgen.

Voor onze particuliere opdrachtgevers vervullen wij hun specifieke wensen om te komen tot een tot de verbeelding sprekende tuininrichting. Onze uitvoeringsafdeling verzorgt een vlekkeloze uitvoering en realisatie en kan indien gewenst ook het maandelijks beheer uit handen nemen.

Producten:

 • Cultuurhistorische onderzoek en verkenningen
 • Waardestellingen
 • Visies en Beeldkwaliteitsplannen
 • Landschap Ontwikkelingsplannen
 • Ontwerpen
 • Beplantingsplannen
 • Bestek- en uitvoeringstekeningen
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Projectleiding
 • Beheerplannen
 • Inspectierapportages
 • Subsidieaanvragen
 • Vergunningaanvragen
 • Aanleg en onderhoud

Nevenfuncties experts

Patricia Debie:

 • commissielid Monumentenzorg Prins Bernard Cultuurfonds
 •  commissielid Ruimtelijke Kwaliteit MooiSticht (Welstand + Monumenten Midden Nederland)
 •  commissielid Kwaliteitsteam BAVO-terrein Noordwijkerhout

Paul Verkuijl (Soest, 29 september 1965 – † Amsterdam, 30 april 2018):

 • voorzitter Vereniging van Erfgoedhoveniers (2010-2018)
Back To Top