Skip to content

Wendy Gerrits BSc
– Werkvoorbereider

Wendy maakt de vertaalslag van de historische-ruimtelijke analyses naar praktische maatregelen voor behoud en herstel. Zij stelt beheerplannen, werktekeningen en bestekvoorbereiding.

Na haar opleiding aan de Hogeschool van Hall-Larenstein, Tuin- en Landschapsinrichting (2001), werkte Wendy bij een landschapsarchitectenbureau onder meer aan de restauratie van het Zocherplantsoen en Park Randenbroek in Amersfoort.

Back To Top