Skip to content

Margaretha Turnorplein erkent als Utrechtse Erfgoedparel

Beleving, waardering, verwondering. Erfgoed geeft identiteit en verbindt mensen. De Provincie Utrecht is trots op haar cultuur. Zij geeft glans aan innovatieve restauratieprojecten en maakt het mogelijk dat markante rijksmonumenten voor jongere generaties behouden blijft. Dat is waar het Fonds Erfgoedparels voor staat.
De provincie Utrecht biedt in 2020 effectieve substantiële ondersteuning voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. De belangrijkste criteria voor toekenning van deze provinciale subsidie zijn: publieke toegankelijkheid en cofinanciering van de eigenaar. Het Margaretha Turnorplein van kasteel Amerongen is één van de monumenten die in aanmerking is gekomen voor deze subsidie en heeft een maximale ondersteuning gekregen.

Debie & Verkuijl is sinds 2019 betrokken bij de restauratie van dit bijzondere bomenplein. In opdracht van Stichting Kasteel Amerongen is op basis van een historische analyse een restauratieplan opgesteld. De opmerkelijke dorpsstructuur van Amerongen en historische elementen van het plein zijn in dit plan gewaarborgd en versterkt. Als groen voorportaal krijgt het plein opnieuw betekenis voor het kasteel en het kasteeldorp en wordt de publieke toegankelijkheid sterk verbeterd.

Wij zijn heel erg blij met deze subsidietoekenning. Het vormt een belangrijke bijdrage in het vervolgtraject van de restauratie van dit markante plein. De besluitvorming tot uitvoering zal na het informeren van de omwonenden volgen. Debie & Verkuijl is bijzonder trots op haar inhoudelijke bijdrage aan dit project.

De toekenning van de regeling is openbaar en vindt u hier op de site van de provincie.

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u van gedachten wisselen over uw groen, neem dan contact op met Patricia Debie van Debie & Verkuijl.

Back To Top