Skip to content

Uitwerking toekomstscenario’s Ruïne van Teylingen

In het vooruitzicht van de herbestemming van de Ruïne van Teylingen is een goede ruimtelijke aansluiting met de directe omgeving een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige ontwikkelingen. Met historisch onderzoek hebben we inzicht gegeven in de landschappelijke inbedding van de voormalige slottuinen.

De gemeente Teylingen heeft Debie & Verkuijl opdracht gegeven inzicht te geven in de stedenbouwkundig-ruimtelijke context en diverse toekomstscenario’s uit te werken waarbij een goede ruimtelijke afstemming tussen ruïneterrein en omgeving mogelijk blijft.

Back To Top