Skip to content

Analyse regio identiteit provincie Gelderland

In opdracht van de Provincie Gelderland werken wij de komende tijd aan de analyse van de regionale identiteit van de twee karakteristieke Gelderse streken; de Veluwezoom en De Graafschap. De samenhang tussen de landgoederen en hun historisch-landschappelijke ontstaansgeschiedenis wordt inzichtelijk gemaakt.

Back To Top