Skip to content

Toekomstvisie asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze Rijen

Afgelopen maand hebben we, in samenwerking met de architectenbureaus Verlaan & Bouwstra en bureau Spin, gewerkt aan een toekomstvisie voor het asielzoekerscentrum Prinsenbosch COA in Gilze Rijen.
Behoud van de cultuurhistorie is ons uitgangspunt voor een duurzame en humane herontwikkeling. Prinsenbosch kent een uniek ensemble van 60 bijzondere rijksmonumenten in Duitse traditionele bouwstijl met het omliggende landschap.
Wij hebben het programma op een vanzelfsprekende wijze in het bestaande landschap ingepast, uitgaande van de bestaande kwaliteiten en potenties van het terrein. Met beperkte ingrepen stellen wij voor de karakteristieke monumentale elementen te herstellen.

Back To Top