Skip to content

Symposium ‘Veilig Werken op Forten en Vestingen’.

Afgelopen donderdag organiseerde Debie & Verkuijl, Stichting Liniebreed Ondernemen, Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Monumentenbezit samen het symposium ‘Veilig werken op Forten en Vestingen’.

Hier kwamen Ron Smits (Onderzoeksraad voor Veiligheid), Jan-Kees den Haan (Maet Advocaten), Jos Schouten (Aboma), Willem Giesberts (Leemans Speciaalwerken) en Arno Schut (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) aan het woord. Thema’s rondom diverse vormen van aansprakelijkheid, veiligheid voor (onder)aannemers en vrijwilligers, onderhoud van steile taluds, explosieven, subsidiekansen werden behandeld. Onze dagvoorzitter Janny Van der Heijden begeleidde de sprekers en verzorgde een levendige dialoog met de zaal.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd symposium en willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot deze kennisdeling. Het is belangrijk om ons te realiseren dat niet één persoon verantwoordelijk is voor alle veiligheid. Het gezamenlijk bewustzijn van gevaar en elkaar hierop durven aanspreken is van essentieel belang. D&V blijft zich in de toekomst inzetten voor veiligheid op forten en vestingen en hoopt door middel van kennisdeling bewustwording te creëren.

Back To Top