Skip to content

Symposium ‘Veiligheid op forten en vestingwerken’

Forten en vestingwerken staan midden in de maatschappij. Steeds meer gemeenten en eigenaren besluiten hun forten- en vestingerfgoed in oude luister te herstellen. De historische gebouwen en hun groene omgeving vragen door toenemende bezoekersstromen intensiever onderhoud en beheer. Daaraan gekoppeld, brengen de karakteristieke schuine wallen veiligheidsrisico’s met zich mee voor zowel de bezoeker als voor degene die professioneel betrokken is bij de inrichting, het beheer en het behoud van het militaire erfgoed.

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen, de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken.
Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken.

Datum: donderdag 29 september 2022.
Tijd: 13.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: RCE in Amersfoort
Kosten: € 25 per persoon (excl. BTW)
Download het programma
Aanmelden

Back To Top