Skip to content

Parkrestauratie gestart op historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen

In deze onzekere tijden waarin veel andere bedrijfssectoren stil zijn gevallen, wordt het bijzondere restauratieproject van Huis Landfort vervolgt en gaat een nieuwe fase in. De voorbereidende onderzoek- en ontwerpfase is succesvol bekroond met de Rijkssubsidie bijdrage van het ministerie van OCW. We zijn dan ook heel erg blij dat onze erfgoedhoveniers vanaf dit voorjaar ook betrokken zijn bij de uitvoering. Het team van Debie & Verkuijl is daarbij verantwoordelijk voor de parkrestauratie van deze markante buitenplaats. Deze toegekende subsidie verleent de lopende en toekomstige restauratiewerkzaamheden op Landfort een enorme energie.

Wij zijn zeer verheugd met deze toekenning en feliciteren stichting Erfgoed Landfort (sEL) van harte met dit fijne nieuws (zie ook www.erfgoedlandfort.nl en/of facebook Erfgoedlandfort). Wij zijn bijzonder trots dat wij ons in mogen blijven zetten voor de vele historische buitenplaatsen die Nederland rijk is. Zeker in deze tijd.

Back To Top