Skip to content

Toekomstplannen Ruïne van Teylingen

Voor de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen is recent een nieuwe stap genomen door de gemeente Teylingen. Hiervoor dienen de aangeleverde stukken die zijn opgesteld door Debie & Verkuijl, bestaande uit een historisch onderzoek en visie, als basis.

Op donderdag 11 juli is er door de gemeente Teylingen een raadsbesluit genomen. Uit dit besluit is naar voren gekomen dat het concept ‘De Tuinen van Teylingen’ van Debie & Verkuijl het uitgangspunt wordt voor toekomstige ontwikkelingen. Kernpunt van deze visie is het creëren van een iconische publiekstrekker die de relatie tussen de Ruïne en het omringende landschap versterkt. Daarnaast zal het huidige evenemententerrein en Westerbeek worden betrokken in de toekomstplannen.

Back To Top