Skip to content

Ontwerp voor de historische tuinen van het koninklijk jachthuis Ter Horst

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan de voorbereiding van de restauratie van een historisch pareltje: het voormalige jachthuis Ter Horst te Voorschoten. Met een historisch-ruimtelijke analyse hebben we de historie van dit bijzondere huis inzichtelijk gemaakt. Deze vormt de basis voor een zorgvuldig opgestelde restauratievisie. Om het object weer in samenhang met haar omliggende sterrenbossen te brengen worden in ons ontwerpvoorstel de 18e eeuwse structuren hersteld. Deze worden met een eigentijdse inslag uitgewerkt, zodat de gelaagdheid in het park herkenbaar blijft. Het project komt tot stand in samenwerking met Hylkema Consultants en Peeters & van der Vloodt.

Back To Top