Skip to content

(Inter)nationaal Laanonderzoek

Debie & Verkuijl verricht onderzoek naar lanenstelsels uit het stadhouderlijke periode. Deze lanenstelsels beschouwen wij als eerste stedebouwkundige ontginningen en vormen belangrijke structuurdragers in ons landschap. Met drie provincies en negen geselecteerde objecten als voorbeeld wordt een doorsnede van het Nederlandse landschap gemaakt om lanen te analyseren, categoriseren en het steeds verder verdwijnen van deze stelsels te actualiseren. De eerste grote stap is gezet in de Provincie Gelderland, waar in drie regio’s; Gelderse zoom, Graafschap en de IJsselvallei, het netwerk van lanen is onderzocht. Dit alles met mooie en verrassende uitkomsten: veelbelovend voor de andere regio’s!

Het project wordt ondersteund door het Prins Bernard Cultuurfonds, en is een opmaat om te komen tot een internationale vergelijking van meerdere lanenstelsels in Nederland, Duitsland, België en Groot Brittannië.

Back To Top