Skip to content

Herstel van Het Belgenmonument te Amersfoort van start

Vanavond hebben we een presentatie gegeven over onze onderzoeksresultaten van Het Belgenmonument te Amersfoort. Gisteren is dit project gehonoreerd met een prachtige bijdrage (€ 600.000,-) van het Erfgoedparelfonds van de provincie Utrecht voor herstel van het monument (hoofdgebouw, herdenkingsmuur en omliggende tuin en landschap). De feestelijke opening is voor oktober 2016 gepland met de koning van België en de koning van Nederland. Trots zijn we dat wij hier een bijdrage aan mogen leveren.

Back To Top