Skip to content

Traditie historische moestuin bij kasteel Zuylestein nieuw leven ingeblazen

Sinds 2012 is Debie & Verkuijl betrokken bij de restauratie van landgoed Zuylestein. Deze week heeft ons planbureau het ontwerp voor de restauratie van de moestuin opgeleverd.

Op basis van de oude vogelvluchtgravure van Daniël Stoopendaal uit 1710 is de maatvoering met behulp van tuintractaten opnieuw in de ommuurde moestuin ingepast. Vermeldingen zoals ‘De aspergien (…) die in beddens van drie voeten breed, en tussen-paden van een voet, verdeelt word (…)’ (bron: P. de la Court van der Voort, Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen…, Leiden 1737), gaven ons inzicht hoe de maatvoering in de moestuin was geweest.  Deze studie heeft geresulteerd in een prachtige ritmische vakkenverdeling die dit voorjaar op landgoed Zuylestein aangelegd wordt.

Met onze eigentijdse plankaart houden we de Hollandse ontwerptraditie in ere en brengen we kasteel Zuylestein naar een nieuwe fase waarbij het moestuinieren levend gehouden wordt.

Back To Top