Skip to content

Bijdrage fonds Erfgoedparels voor landgoed Zuylestein en Het Belgenmonument

De Provincie Utrecht heeft vanuit het fonds Erfgoedparels 2014 ruim € 3,5 miljoen toegekend aan de restauratie van 14 monumenten. Onder deze restauratieprojecten zijn twee objecten waar Debie & Verkuijl door onderzoek en planvorming betrokken is. Reacties op ons werk hebben duidelijk gemaakt dat Debie & Verkuijl met haar onderzoeksresultaten een steentje aan de toekenning heeft bijgedragen. Het betreft de objecten Landgoed Zuylestein bij Leersum, met de restauratie van de zeventiende-eeuwse moestuin (bijdrage € 40.000), en Het Belgenmonument te Amersfoort, voor de totale restauratie van het monument inclusief omliggend park (bijdrage € 600.000).

In 2013 kregen twee andere objecten waarbij Debie & Verkuijl ook bij betrokken was subsidie van het fonds Erfgoedparels toegekend, namelijk: Landgoed Vijverhof bij Den Dolder (€ 180.000) en kasteelpark Renswoude te Renswoude (€ 70.648).

De bovenste foto uit ca. 1930 laat het toenmalige weidse panorama vanaf Het Belgenmonument zien. De onderste foto uit 1955 laat zien hoe park en panorama nadien dichtgroeiden. (beeld bron: Archief Eemland)

Back To Top