Skip to content

Debie & Verkuijl spreekt op internationaal symposium ‘Groves, lost found and made’

Op de Universiteit Sheffield in Engeland vindt 19 en 20 september het internationale symposium ‘Groves, lost found and made’ plaats. In het kader van kennisuitwisseling geef ik een lezing over ons onderzoek naar het lanenstelsel en sterrenbos van het Utrechtse landgoed Zuylestein (1630) aan een breed internationaal publiek van onderzoekers en studenten. Dit voormalige jachtkasteel van prins Frederik Hendrik van Oranje Nassau is van grote invloed geweest op latere toepassingen van sterrenbossen en werd nadien veelvuldig nagevolgd.

Back To Top