Skip to content

Uitreiking Erfgoedparels op landgoed Vijverhof

Vanmiddag heeft Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, ruim 2 miljoen uitgereikt aan 7 buitenplaatsen. Onder andere de Bloementuin van landgoed Vijverhof, van tuinarchitect D.F.Tersteeg uit 1909, kreeg een substantiële bijdrage in de herstelkosten.

Wij zijn sinds 2011 betrokken bij dit project en hebben een Historisch Onderzoek, Inspectierapportage en Herstelplan opgesteld, waarna in samenwerking met Wirtz International, Hylkema Consultants e.a. de definitieve inrichting van de tuin is vastgesteld volgens ontwerp van Martin Wirtz. Met onze lezing ‘Restaureren in historisch perspectief, de Bloementuin van landgoed Vijverhof als inspiratiebron’ mocht de feestelijke uitreiking worden opgeluisterd.

Zie ook persbericht Provincie Utrecht over de uitreiking van de Erfgoedparels.

Back To Top