Ga naar hoofdinhoud

Project > Moestuin Landgoed Zuylestein, Leersum

Moestuin Landgoed Zuylestein, Leersum (1646)

Opdrachtgever
Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug

Locatie
Leersum

Jaar
2012 | 2015

Oppervlakte
5.600 m²

Thema’s
Tuinhistorisch onderzoek | Waardestelling | Inspectierapportage | Visie | Herstel- en instandhoudingplan | Restauratie | Ontwerp

Back To Top