Skip to content

Project > Belgenmonument, Amersfoort

Herdenkingsmonument Het Belgenmonument, Amersfoort

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Locatie
Amersfoort

Jaar
2014 | 2016

Oppervlakte
8 ha.

Thema’s
Tuinhistorisch onderzoek | Waardestelling | Inspectierapportage | Toekomstvisie | Herstel- en instandhoudingplan | Participatieproject

Back To Top