Nieuw perspectief voor historische tuinen, parken en landschappen

Debie & Verkuijl is werkzaam bij historische tuinen parken en landschapen. Zij verricht onderzoek en vertaald deze naar frisse ontwerpen. Hun hoveniers zijn zeer bedreven is in herstel, aanleg en beheer van tuinen bij monumenten. Het bedrijf werkt aan zeer diverse projecten door heel Nederland. Het werk omvat alle schaalniveaus en aspecten van het particuliere én publieke domein. Daarnaast zetten zij zich actief in voor kennisontwikkeling ten aanzien van behoud en herstel van het cultuurhistorisch groene erfgoed. Debie & Verkuijl is lid van de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Vakgroep Groen Erfgoed en van de Vereniging van Erfgoedhoveniers (VvE).