skip to Main Content

‘(…) door kundige Arbeiders gedaen, zullen het werk alsdan cierlyker en profytelyker verkregen worden (…)’

– Pieter de la Court van der Voort 1737

Back To Top