Tuindersgebied Nekkerzoom, Zuidoost Beemster (1612)

Strakke lanen, eindeloze luchten en grootse akkers

De ontwikkelingsgeschiedenis van de Beemsterpolder is uitgangspunt geweest voor een herdefiniëring van de unieke 17e-eeuwse polderstructuur die behoort tot UNESCO werelderfgoed gebied. In onze visie wordt de bijzondere karakteristiek van de voormalige tuindersgronden, genaamd Nekkerzoom, weer herkenbaar gemaakt. Het contrast tussen de openheid van de Beemsterpolder met haar strakke lanen, eindeloze luchten en grootse akkers, en de intieme kleinschalige tuindershoven van de Nekkerzoom geven de bewoners, maar ook recreanten, de ruimte om tot rust te komen.

In de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan vormen de 17e-eeuwse historische elementen de belangrijkste structuurdragers van het gebied. Zo zijn de grootschalige rechthoekige verkaveling van de Beemsterpolder en haar afwijkende kleinschalige onderverdeling in de tuindersgronden een belangrijk gegeven. Het vaartenpatroon vormt naast de lanen en tuinderspaden een belangrijke ontsluiting in het gebied. Tevens komt de kleinschalige karakteristiek van deze unieke structuur in de bebouwingstypologie tot uiting. Zo is er sprake van een tuinderserf, een boerenerf, een rentenierserf en een landgoederf.

(grootte 333 ha, historisch onderzoek, beeldkwaliteitsplan en uitwerking ontwikkelingsvisie 2010, opdrachtgever AV Planontwikkeling)

In samenwerking met Hylkema Consultants.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Leesbaar Landschap

Elk landschap bestaat uit belangrijke vlakken, lijnen en punten. Samen maken deze aspecten dat het landschap en de ontstaansgeschiedenis ervan leesbaar is. Dit is de ‘herinnering van het landschap’.