Lanenstelsels als Hollandse identiteit

Onderzoek naar laanstructuren in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland

Debie & Verkuijl werkt met ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds aan een (inter)nationaal onderzoek naar laanstelsels in de stadhouderlijke periode (1550-1800). Drie provincies worden als dwarsdoorsnede door Nederland typologisch geanalyseerd. Door lanenstelsels te categoriseren en hun historische ontwikkeling inzichtelijk te maken vragen we aandacht voor het steeds verder verdwijnen van deze stelsels. De eerste grote stap is al gemaakt in de Provincie Gelderland, waar in drie regio’s het netwerk van lanen is onderzocht. Dit alles met mooie en verassende uitkomsten: veelbelovend voor de andere regio’s!

 

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Dit project maakt onderdeel uit van de pilot waarbij in drie provincies elk 3 lanenstelsels worden onderzocht met een totaal van negen objecten. Dit wordt uiteindelijk uitgerold in Nederland en het buitenland naar een totaal van 27 objecten. Het project is mogelijk gemaakt door de ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

In het kader van dit onderzoek geven we regelmatig lezingen of voordrachten. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan het symposium op paleis Het Loo en worden op verschillende buitenlandse congressen de onderzoeksresultaten gepresenteerd.