Sanatorium Zon en Schild

historisch onderzoek

Vanwege de huidige gewijzigde zorgbehoefte wordt het terrein van het zorgcomplex voor herontwikkeling ingezet. De unieke cultuurhistorische én ruimtelijke kwaliteiten dienen daarbij onderkend en benoemd te worden zodat de transformatie met respect voor de cultuurhistorische waarde plaats vindt. Om een duurzame inpassing van het nieuwe gebruik te garanderen is een historisch verankerde structuur nodig die naadloos ingepast is in het omliggende cultuurhistorische landschap.

onderlegger voor een masterplan

Debie & Verkuijl is gevraagd inzicht te geven in de stedenbouwkundige waarden van het zorgcomplex van Zon en Schild. Samen met de cultuurhistorische waardering van de bebouwing die door Hylkema Erfgoed is opgesteld, vormen zij een belangrijke onderlegger voor het Masterplan van Volmer & Partners.

 

(Opdrachtgever: Provincie Utrecht / GGz Centraal, grootte 80 ha)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

monumentaal ensemble

Het psychiatrisch centrum maakt prominent onderdeel uit van de monumentale ensembles aan de Utrechtseweg. In de huidige terreininrichting zijn enkele oude structuren herkenbaar:

1) de 17e eeuwse Wegh der Weegen met haar vakkenordening, beplante sorties en wallen;

2) de 19e eeuwse bosontginningspaden

3) de 20e eeuwse stedenbouwkundige Art Deco opzet van het psychiatrisch centrum.