De Groninger Kerkhovenatlas

Een regionale kerkhoftypologie als basis voor herstelplannen

Door middel van het inventariseren, in beeld brengen en analyseren van de relatie tussen het landschap, de nederzetting en de verschijningsvorm van het kerkhof in de provincie Groningen wordt een regionale kerkhoftypologie geformuleerd. Dit resulteert in een identiteitsbepaling en regionale herstelvisie als praktische handreiking voor het toekomstige herstel en beheer van Groninger kerkterreinen.

Op basis van de ervaringen uit de voorbeeldprojecten worden een aantal tools ontwikkeld die het in kaart brengen van de geschiedenis van kerkterreinen en het cultuurhistorisch erfgoed op kerkterreinen een stuk eenvoudiger, en daarmee laagdrempeliger maken. Het project kan met deze handreiking een landelijke voorbeeldfunctie gaan vervullen voor herstelwerkzaamheden van kerkterreinen in andere provincies. Het resultaat wordt met de publicatie Groninger Kerkhovenatlas samengevat.

Als pilot heeft Debie & Verkuijl de Groningse regio Oldenambt uitgewerkt.

(grootte 296.000 hectare, projectplan 2012, uitwerking 2013-heden, in eigen beheer i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken)
 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Samenwerking

Als initiator van dit project hebben we in 2012 de samenwerking gezocht met enkele belangrijke partijen om draagvlak te creëren. In de aanpak beperken we ons tot de direct betrokken organisaties: de Stichting Oude Groninger Kerken, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Groningen en de Universiteit Groningen, Landschapsbeheer Nederland en funerair specialist Leon Bok.

In het kader van dit onderzoek geven we regelmatig lezingen of voordrachten. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan het symposium 'Levend Erfgoed', georganiseerd door de Rijks Universiteit Groningen. Klik hier voor een artikel over het onderwerp.