De Groninger Kerkhovenatlas

Een regionale kerkhoftypologie als basis voor herstelplannen

Door middel van het inventariseren, in beeld brengen en analyseren van de relatie tussen het landschap, de nederzetting en de verschijningsvorm van het kerkhof in de provincie Groningen is een regionale kerkhoftypologie geformuleerd. Met een identiteitsbepaling en regionale herstelvisie als praktische handreiking wordt met een praktische toolbox het toekomstige herstel en beheer van Groninger kerkterreinen nagestreefd.

Het project vervult met deze handreiking een landelijke voorbeeldfunctie voor herstelwerkzaamheden van kerkterreinen in andere provincies. Momenteel werkt Debie & Verkuijl haar onderzoeksresultaten nader uit in de Groninger Kerkhovenatlas.

(grootte 296.000 hectare, projectplan 2012, uitwerking 2013-heden, in eigen beheer)

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

In het kader van dit onderzoek geven we regelmatig lezingen of voordrachten. Zo hebben we onder andere deelgenomen aan het symposium 'Levend Erfgoed' georganiseerd door de Rijks Universiteit Groningen. Klik hier voor een artikel over het onderwerp.