Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Convent Gemert, Gemert (1881)

Opdrachtgever

Iris vastgoed ontwikkeling bv.

 

Locatie

Gemert

 

Jaar

2009

 

Oppervlakte

5.500 m²

 

Samenwerking

Six Architects, Zeist

 

Thema's

Ontwerp