Begraafplaats Rusthof, Amersfoort (1930)

Ontwerp entreegebied in harmonie met natuurlijke setting

In juli 2014 is aan Debie & Verkuijl gevraagd een ontwerp te maken het voorterrein en entreegebied van de begraafplaats Rusthof. Hierin is een uitbreiding van parkeerfaciliteiten opgenomen. Verschillende inrichtingsstudies zijn verricht om te komen tot een goede logistieke afwikkeling van de verschillende verkeersstromen passend in de ingetogen en karakteristieke sfeer van Rusthof. 

Het Definitief Ontwerp is gereed en het Technisch Ontwerp wordt in samenwerking met SmitsRinsma uitgewerkt tot een bestek. De uitvoering staat gepland voor 2017.

(grootte entreeterrein ca. 19.400 m² bij de 24 hectare grote begraafplaats, Ontwerp en herstelplan 2014, in opdracht van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA), gemeente Amersfoort)

In samenwerking met Nobel Results te De Meern.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Historie

Nadat de in 1895 aangelegde Algemene Begraafplaats vol dreigde te raken kreeg stadsadviseur en tuinarchitect Hugo A.C. Poortman (1858-1953) in 1923 opdracht een nieuwe locatie te zoeken voor een derde begraafplaats voor de stad Amersfoort.

Van 1927 tot 1929 werden verschillende plannen ontworpen. Bij de aanstelling van de stadsarchitect C.B. van der Tak (1929) veranderden de plannen drastisch. Het laatste ontwerp van Poortman werd aangepast naar de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Dit nieuwe ontwerp uit 1930 gaat uit van vloeiende lijnen dat de bestaande bosbeplanting opneemt en beter aansluit bij zijn modern expressionistisch bebouwingscomplex. Afgezien van de wigvormige hoofdas, wordt de begraafplaats gekenmerkt door een landschappelijke opzet met kronkelende paden en glooiingen. Rondom de bebouwing werd de tuinaanleg geometrisch en rechtlijnig gehouden. Aan de achterzijde van de bebouwing waaieren de paden kronkelend uit over het glooiende terrein.

De begraafplaats herbergt een militaire begraafplaats voor de slachtoffers uit de Tweede Wereld Oorlog en een Russisch ereveld uit 1947 welke in 1975 is gerenoveerd.

In de negentiger jaren werd het complex cosmetisch gerestaureerd. In 2002 werd de begraafplaats uitgebreid met een crematorium en in 2011 volgde een uitbreiding voor 2500 extra graven. In 2013 is een masterplan opgesteld om de gestage groei aan crematies op te vangen.