kasteel Broekbergen

Arca Pacis, Driebergen-Rijsenburg (1743)

Klooster herbestemd en ingericht als familielandgoed

Het ommuurde kloostercomplex Arca Pacis was gelegen in de gemeente Driebergen – Rijsenburg. Het kloostercomplex was een voormalige buitenplaats uit 1743 die al als boerenhofstede met de naam Broekbergen in de vijftiende eeuw werd vermeld. Sinds 1875 huurden de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrement van Bonn-Endenich de buitenplaats van de toenmalige eigenaar Johannes Damen. Deze had via een openbare veiling het goed van de Utrechtse regentenfamilie Van Der Muelen gekocht, van 1743 tot 1874 was het hun familiebezit. In 1877 werd het landgoed verkocht aan de Duitse koopman Paul Franz Theodor Sträter. Hij stelde het landgoed aan de zusters ter beschikking. Vanaf 1881 startten de eerste bouwactiviteiten voor het kloostercomplex en in 1883 werd een nieuwe vleugel aan het huis toegevoegd en verrijst een kapel met klokkentoren in neogotische stijl. Het huidige aanzien van het hoofdgebouw is bij de verbouwing in 1912 bepaald. In 1963 vonden nogmaals grote verbouwingen aan de kapel plaats. Door het teruglopende aantal zusters werd het complex vanaf 1996 niet meer als klooster gebruikt. In 1997 kocht de Stichting Daidalos het complex, dat vervolgens gaat functioneren als opvangcentrum en therapeutisch herstellingsoord. De buitenplaats kwam in januari 2008 weer in particulier bezit.

Het historische onderzoek resulteerde in een reconstructie van zowel de bebouwing als de tuin. Zo toonde zorgvuldig archief- en veldonderzoek aan dat er nog een unieke rococotuin uit de 1789 aanwezig is.

(grootte 21.960 m², Historisch onderzoek en Masterplan, particuliere opdrachtgever)

In samenwerking met Hylkema Consultants, Verlaan en Bouwstra architecten en Architectentburo De Vries.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Bestemmingsplanwijziging

Het opgestelde Masterplan gaat uit van de restauratie en renovatie van het hoofdhuis. Daarbij wordt zowel recht gedaan aan de buitenplaatsperiode van 1743 tot 1875 als aan de Kloosterperiode van 1875 tot 1995. Uitgangspunt is herstel van het ensemble van bebouwing om het weer als familiehuis te kunnen gebruiken. Hiervoor dient de vervallen zeventiger jaren aanbouw verwijderd te worden. Dit maakt het tevens mogelijk om de slingervijver van Hendrik Copijn uit 1860 te herstellen. Het uit te werken Masterplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en betrokken monumentencommissies. Na een bestemmingsplanwijziging zal worden overgegaan tot een verdere uitwerking.