Bron; Gelders archief
buitenplaats

Huize Klingelbeek, Arnhem (1557)

Historische gelaagdheid versus Landschappelijke inbedding tot uiting gebracht in herstelplan

De aanwezige historische gelaagdheid is in het herstelplan uitgangspunt van behoud geweest. De ommuurde voortuin wordt door de ronde toegangslaan in twee deeltuinen verdeeld. Herstel van de moestuinen en boomgaarden maakt de rechthoekige formele 18e eeuwse indeling van de tuin weer herkenbaar. Herbouw van de voormalige oranjerie benadrukt de oorspronkelijke ruimtelijke en formele opzet van het voorplein zodat het contrast tussen de besloten voortuin en de open achtertuin aan de Rijnzijde wordt versterkt. Herstel van de landschappelijke wandelpaden rondom de vijver en de slingerbeek zorgen voor een optimale beleving van dit prachtige rivierengebied.

(grootte 21.808 m2, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling 2011 en herbestemming, visie en herstelplan en omgevingsvergunning 2012, opdrachtgever Hylkema Consultants en Casacura-zorg, in samenwerking met D&M architecten en adviseurs bv.)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Ontwikkelingsgeschiedenis; van buitenplaats, godshuis tot zorgcomplex in beeld gebracht.

Het oorspronkelijke huis Klingelbeek gaat terug tot de 16e eeuwse spijkerhoeves die buiten de stadsomwalling van Arnhem lagen. Vanaf 1653 vond de omvorming tot een representatieve buitenplaats plaats die bewoond werd door aanzienlijke Gelderse notabelen.

Een belangrijke statusverhogende aanleg was de verlenging van de toegangslaan rond 1724 door de toenmalige eigenaar Godard van Reede van Harreveld, Arnhemse rechter en Veluwse Landdrost. Na 1812 heeft de Arnhemse regent Gerard Frederik Meybaum de landschappelijke tuinaanleg in gang gezet die de hoofdstructuur van de tuin naar haar huidige vorm heeft getransformeerd.

Als gevolg van de vordering van de Duitsers in de 2e WO. en het gebruik door de Fraters van de Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart is de tuin in de tweede helft van de twintigste eeuw ingrijpend gewijzigd. Een deel van de landschappelijke aanleg uit de negentiende eeuw is zodoende verdwenen.