Arca Pacis

Kasteel Broekbergen, Driebergen-Rijsenburg (1743)

Kasteel herbestemd en ingericht als familielandgoed

Buitenplaats ‘Broekbergen’ is gelegen in de gemeente Driebergen – Rijsenburg. Het huidige landgoed is een ommuurd voormalig kloostercomplex. De buitenplaats bestaat al sinds 1743. Een eerdere vermelding van een boerenhofstede met de naam Broekbergen stamt al uit vijftiende eeuw. Van 1743 tot 1874 is de buitenplaats in het bezit van de Utrechtse regentenfamilie Van Der Muelen. Daarna wordt het via een openbare veiling verkocht aan Johannes Damen. Deze bewoont het landgoed niet zelf en besluit om vanaf 1875 het landgoed aan de zusters benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrement van Bonn-Endenich te verhuren. In 1877 wordt het landgoed verkocht aan de Duitse koopman Paul Franz Theodor Sträter die het landgoed volledig aan de zusters ter beschikking stelt. Vanaf 1881 starten de eerste bouwactiviteiten voor het kloostercomplex en wordt er in 1883 een nieuwe vleugel aan het huis toegevoegd en verrijst er een kapel met klokkentoren in neogotische stijl. Het huidige aanzien van het hoofdgebouw is bij de verbouwing in 1912 bepaald. In 1963 vinden er nogmaals grote verbouwingen plaats aan de kapel. Door het teruglopende aantal zusters wordt vanaf 1996 het complex niet meer gebruikt als klooster. Vanaf 1997 wordt het complex door de Stichting Daidalos gekocht en gebruikt als opvangcentrum en therapeutisch herstellingsoord. In januari 2008 jongstleden is de buitenplaats weer particulier eigendom geworden.

Het historische onderzoek geeft een reconstructie van zowel de bebouwing als de tuin weer. Zorgvuldig archief- en veldonderzoek heeft aangetoond dat er nog een unieke rococotuin uit de 1789 aanwezig is.

(grootte 21.960 m², Historisch onderzoek en Masterplan, particuliere opdrachtgever)

In samenwerking met Hylkema Consultants, Verlaan en Bouwstra architecten, Architectentburo De Vries.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Bestemmingsplanwijziging

Het opgestelde Masterplan gaat uit van de restauratie en renovatie van het hoofdhuis. Daarbij wordt zowel recht gedaan aan de buitenplaats periode van 1743 tot 1875 als aan de Kloosterperiode van 1875 tot 1995. Uitgangspunt is het ensemble van bebouwing ter herstellen om weer als familiehuis te kunnen gebruiken. Hiervoor dient de vervallen zeventiger jaren aanbouw verwijderd te worden. Dit maakt het tevens mogelijk om de slingervijver van Henri Copijn uit 1860 te herstellen. Het uit te werken Masterplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en betrokken monumentencommissies. Na een bestemmingsplanwijziging zal worden overgegaan tot een verdere uitwerking.