Projecten

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

‘De aanleg van Vermaek-plaetzen, waarbij (…) men op het gezicht der Dreeven en Laeningen, de agtinge van den Bezitter, en van des zelfs Lusthof, zoo als dat van binnen behoorde te zyn, dient te konnen opmaken (…)’ – Pieter de la Court van der Voort (1737)