Tuinarchitect / stedenbouwkundige Louis M. van der Swaelmen (1883-1929)

Grondlegger van de modernistische Belgische stedenbouw

De Belgische tuinarchitect Louis Martin van der Swaelmen (1883-1929) was aanvankelijk opgeleid als schilder. Als enige zoon van tuinarchitect Louis-Leopold van der Swaelmen, ontwikkelde hij zich uiteindelijk tot architect en stedenbouwkundige. Vanaf 1906 werkte hij als landschapsarchitect bij zijn vader, wiens praktijk hij na de dood van zijn vader in 1910 voortzette. Vóór de oorlog was hij bekend om zijn pleidooien ter bescherming van monumenten en landschappen.

In Nederland heeft hij veel bekendheid gekregen met zijn in 1916 getekende tuinontwerp voor het herdenkingsmonument van de Eerste Wereldoorlog in Amersfoort, bekend als Het Belgenmonument. In 1916 publiceerde hij tevens een invloedrijk stedenbouwkundige leidraad voor de wederopbouw in België.

Na de Eerste Wereldoorlog, die hij grotendeels in Nederland doorbracht, stapte Louis over op de stedenbouw. Als stedenbouwkundige werkte hij met architecten als Jean-Jules Eggericx, Huib Hoste en Victor Bourgeois het stedenbouwkundige ontwerp en de groenaanleg van verschillende bekende tuinwijken uit.

In 1919 was Van der Swaelmen samen met Huib Hoste en Raphaël Verwilghen oprichter van de Société des Urbanistes Belges, de Vereniging voor Belgische Stedenbouwkundigen, en het modernistische tijdschrift La Cité dat als spreekbuis voor deze eerste beroepsvereniging diende. Tot aan zijn dood was hij lid van de Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (de CIAM). Tevens was hij docent aan het Hoger Instituut voor Sierkunsten in Brussel, voor de vakken stedenbouw en tuinarchitectuur.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

In het kader van de herdenkingsjaren 2014-2018 en het honderdjarig bestaan van Het Belgenmonument is een uitgebreid onderzoek naar Louis van der Swaelmen verricht voor de gemeente Amersfoort. De resultaten worden samen met uitgebreide artikelen over de andere betrokken architecten en kunstenaars gebundeld in een publicatie, die in 2016 uitgebracht wordt.

Daarnaast wordt de stedenbouwkundige visie en nalatenschap van L.M. van der Swaelmen door Patricia in haar promotieonderzoek nader onderzocht.