Tuinarchitect Hendrik Francois Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1945)

Grondlegger van het tuinarchitectonische onderwijs

Tuinarchitect Hendrik Francois Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1945) was als lector aan de Landbouwhogeschool van Wageningen 35 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opzet van het landschap-architectonische onderwijs. Van Zouteveen heeft zich al die jaren ingezet voor een betere positionering en waardering van het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitect bij het breder publiek, als ook bij collega architecten en stedenbouwkundigen. Met het inzichtelijk maken van zijn nalatenschap krijgt zijn visie een grotere betekenis voor het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur.

Vanaf 2011 bestudeert Patricia de Amersfoortse tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen. Met deze studie wordt voor het eerst het complete overzicht van zijn leven en nalatenschap voor het vakgebied gegeven. Sinds 2012 verricht Patricia als buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit onderzoek naar de invloed van de landschapsarchitectuur op de vroeg twintigste-eeuwse stedenbouw.

We hebben verschillende monumentale objecten waarvan Hartogh Heys van Zouteveen de ontwerper was, uitgebreid onderzocht. Het ontwerp voor de Algemene Begraafplaats in Amersfoort (1895), het Villapark Bergkwartier in Amersfoort (1898) en de Algemene Oosterbegraafplaats in Enschede (1899) zijn voorbeelden van zijn nalatenschap.

 

 

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Publicaties

Patricia schreef twee publicaties die enkele onderzoeksresultaten prijsgeven:

Het artikel in het Amersfoorts Jaarboek 2012 beschrijft de invloed van Hartogh Heys van Zouteveen en zijn oom August Marie Tromp van Holst (1854-1920) op de ontwikkeling en het aanzien van de stad Amersfoort. Eind negentiende eeuw richtte hun spraakmakende ambitie voor de Amersfoortse Monumentenzorg zich niet enkel en alleen op de monumentale bebouwing maar juist ook op behoud en herstel van het toenmalige groene erfgoed. Klik hier voor het artikel.

Het artikel in het Cascade Bulletin voor tuinhistorie 2014 beschrijft een eerste complete levensoverzicht van hem.