Tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942)

Grondlegger van de Architectonische Stijl

Dirk Frederik Tersteeg (1876-1942) is de eerste Nederlandse tuinarchitect die de principes van de Architectonische Stijl in ons land toepaste. Een tuinstijl die veelal bij villatuinen uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw is toegepast. Hierbij werd een eenheid tussen huis en gebouwde tuinelementen nagestreefd die in de materialisering en de rechtlijnige aanleg tot uitdrukking kwam. Deze nieuwe architectuurstroming vond tussen 1880 en 1910 haar oorsprong in de Engelse Arts-and-Crafts-gedachte. Zij verzette zich in die tijd tegen het klakkeloze toepassen van neostijlen in de bouwkunst. Tersteeg heeft door het toepassen van deze ontwerpstijl de dialoog tussen architect en tuinarchitect weer op gang gebracht, waardoor hij voor de ontwikkeling van de Nederlandse villatuinen van groot belang is geweest.

Kenmerkend voor de Tersteeg-tuin zijn de architectonisch vormgegeven assenstelsels en bouwkundige elementen als gemetselde keermuurtjes, trappartijen en flagstonepaden.

We hebben al verschillende Tersteeg-tuinen onderzocht of gerevitaliseerd. De Bloementuin van Landgoed Vijverhof in Den Dolder (1909), Huize De Konijn in Lunteren (1914) en Huize De Bijenschans in Hilversum (1918) zijn voorbeelden van zijn nalatenschap waar Debie & Verkuijl bij betrokken is geweest en restauraties of -plannen voor gerealiseerd heeft.

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Bron: Speciale Collecties Wageningen UR.