Tuinarchitect Cristiaan Georg Breitenstein (ca. 1788/89–1867)

Nieuwe vondst in oeuvre van een relatief onbekende tuinarchitect

De in Driebergen geboren tuinarchitect Cristiaan Georg Breitenstein (1788/89-1867) is nog relatief onbekend. Tot nu zijn slechts vier projecten van hem bekend. Twee objecten hebben wij onderzocht: de buitenplaats Broekbergen in Driebergen (1815) en Huis Martens in Utrecht (1832).

Van 1815 tot 1820 heeft Breitenstein aan de ontwerpen voor de buitenplaatsen Dennenburg en Broekbergen gewerkt. Beide buitens waren bezit van de Utrechtse regentenfamilie Van der Muelen. Een aanzienlijke familie binnen het Utrechtse patriciaat die in 1733-1735, in 1760-1762 en in 1768-1770 drie Utrechtse burgemeesters had geleverd. Zie project Broekbergen.

Volgens historicus Ronald van Immerseel zou Breitenstein tevens betrokken zijn geweest bij de grote veranderingen in het park van het landgoed Den Treek in Leusden, eigendom van mr. Willem Hendrik de Beaufort. Deze laatste was sinds 1815 curator van de Utrechtse Universiteit en maakte deel uit van het comité van oprichting van de Rijksveeartsenijschool te Utrecht. In 1819 kocht de Beaufort, namens de Staat der Nederlanden, de buitenplaats Gildestein aan de Biltstraat in Utrecht. Dit werd de locatie voor de op te richten veeartsennijschool en Breitenstein werd in 1821 als hortulanus van deze school benoemd. Een jaar later, tot 1865, werd hij hortulanus van de Utrechtse Hortus Botanicus.

In 1832 ontving Breitenstein f 70,- voor zijn tuinontwerp en beplantingswerkzaamheden bij het stadspaleis Huis Martens aan het Jansskerkhof.

Breitenstein had tijdens zijn werkzame leven omgang met een clientèle die er een elegante levenswijze en belangrijke maatschappelijke posities op na hielden. Zijn stijl karakteriseren wij als de Vroege Landschapsstijl die te herkennen is aan de kleinschalige sjabloonmatige rondlopende paden en bloemperken binnen een besloten parkopzet.  

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it