Lanenstelsel Kasteel Zuylestein, Leersum (1630)

Sterrenbossen met stadhouderlijke allure aangelegd

In opdracht van de Provincie Utrecht is diepgaand onderzoek verricht naar de bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van het lanenstelsel en het sterrenbos van landgoed Zuylestein te Leersum. Het Historisch Onderzoek brengt nieuwe inzichten van de ontwikkeling van de sterrenbossen in beeld en plaatst deze binnen de internationale context. Met een zorgvuldig in beeld gebrachte periodisering is een heldere onderbouwing opgesteld die leidde tot een krachtige Toekomstvisie. Het Restauratie- en Instandhoudingsplan zet de koers voor behoud van het Sterrenbos met lanenstelsels uit.

(grootte 136 hectare, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling 2012, opdrachtgever Provincie Utrecht)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Op 19 en 20 september 2014 tijdens het internationale symposium 'Groves, lost found and made' op de Universiteit Sheffield in Engeland gaf Patricia een lezing over het lanenstelsel en sterrenbos van het Utrechtse landgoed Zuylestein (1630).

De inrichting van het sterrenbos bij dit voormalige jachtkasteel van prins Frederik Hendrik van Oranje Nassau is van grote invloed geweest op latere toepassingen van sterrenbossen en werd nadien veelvuldig nagevolgd.