Moestuin kasteel Zuylestein, Leersum (1646)

Reconstructie moestuin

Sinds 2012 is Debie & Verkuijl betrokken bij de restauratie van landgoed Zuylestein. In maart 2015 heeft ons planbureau het ontwerp voor de restauratie van de ommuurde zeventiende-eeuwse moestuin opgesteld.

Op basis van de oude vogelvluchtgravure van Daniël Stoopendaal uit 1710 is de maatvoering met behulp van tuintractaten opnieuw in de ommuurde moestuin ingepast. Vermeldingen zoals ‘De aspergien (...) die in beddens van drie voeten breed, en tussen-paden van een voet, verdeelt word (...)’ (bron: P. de la Court van der Voort, Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen..., Leiden 1737), gaven ons inzicht hoe de maatvoering in de moestuin is geweest. Deze historische analyse heeft geresulteerd in een prachtige ritmische vakkenverdeling die aansluitend op kasteel Zuylestein is aangelegd.

Met onze eigentijdse plankaart houden we de Hollandse ontwerptraditie in ere en brengen we kasteel Zuylestein naar een nieuwe fase waarbij het moestuinieren levend gehouden wordt.

(grootte 5.600 m2., ontwerp 2015, opdrachtgever Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Uitsnede vogelvluchtgravure met de moestuin van kasteel Zuylestein, Daniël Stoopendaal (1710)