Herdenkingsmonument Het belgenmonument, Amersfoort (1916)

Herdenkingsjaren 1e WO 2014-2018 aanleiding voor hernieuwde belangstelling

In opdracht van de gemeente Amersfoort is Tuinhistorisch onderzoek verricht naar Het Belgenmonument, een herdenkingsmonument voor de opvang van Belgische geïnterneerden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het onderzoek brengt nieuwe inzichten in beeld over de totstandkoming van dit belangwekkend herdenkingsmonument. De benoemde kernwaarden zijn ingezet voor het herstel van de structuurbepalende onderdelen. Voor de gemeente Amersfoort hebben we in 2014 een inspectierapportage en instandhoudingsplan opgesteld voor een BRIMsubsidie aanvraag die goedgekeurd is. De instandhouding van het monument is voor de komende vijf jaren gewaarborgd.

In 2016 hebben we middels een intensief participatietraject met omwonenden is een herstelplan van het park tot stand gekomen dat in het najaar 2016 wordt uitgevoerd.

(grootte 8 hectare, Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling, Inspectierapport, Instandhoudingsplan en SIM aanvraag 2014, Toekomstvisie 2015, Participatietraject en Herstelplan 2016, opdrachtgever gemeente Amersfoort)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

In de herdenkingsjaren 2014-2018 wordt het belang van dit bijzondere rijksmonument verder onder de aandacht gebracht. Het monument heeft een subsidie Erfgoedparel Utrecht ontvangen waarmee de restauratie van bebouwing en tuin substantieel ondersteund worden. Op ons verzoek wordt de rangschikking bij het Europees Erfgoedlabel door de gemeente nader onderzocht.