Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Herdenkingsmonument Het Belgenmonument, Amersfoort (1916)

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

 

Locatie

Amersfoort

 

Jaar

2014 | 2016

 

Oppervlakte

8 hectare

 

Thema's

Tuinhistorisch onderzoek | Waardestelling | Inspectierapportage | Toekomstvisie | Herstel- en instandhoudingplan| Participatieproject