Naarden-Vesting

Duurzaam groenbeheer voor de Naarder Vesting

Het groenonderhoud van de Naarder Vesting vereist een bijzondere aanpak. We zijn dan ook enorm trots dat het beheer van dit Rijksmonument de komende jaren door onze erfgoedhoveniers uitgevoerd wordt. De ijver waarmee we dit eerste seizoen aan de slag zijn gegaan is reeds zichtbaar. Het gedeelte rondom de zogenaamde bastions, courtines en ravelijnen wordt heel strak gemaaid, zoals de vesting in haar militaire verleden gebruikt werd; schootsvelden en opstelplaatsen voor geschut worden open gehouden.

Er zijn ook delen van de vesting, met name langs de buitenste verdedigingsring en aan het Zeefront, met een sterk landschappelijk karakter. Hier krijgen natuurwaarden voorrang en wordt er minder gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Deze verarming van de bodem leidt op den duur tot een verrijking van de kruidige vegetatie. Met name dagvlinders, kleine zoogdieren en vogels zullen dankbaar gebruik maken van deze plekken.

Voor de steilste taluds maken we gebruik van de Spider-maaier. Deze radiografisch bestuurbare cirkelmaaier kan tot 55 graden steil maaien. Een spectaculair gezicht wat niet onopgemerkt is gebleven. Onze erfgoedhoveniers kunnen voor deze klus dan ook rekenen op veel belangstelling vanuit binnen- en buitenland.

(Opdrachtgever: Stichting Monumenten Bezit, grootte 38ha.)

Linkedin Share Facebook Share Twitter Share Google Plus Share Pin it

Uitgekiend materieel

Met passende beheermaatregelen streven we er naar om meer betekenis aan deze bijzondere plek te geven: een verrijking van de beleefbaarheid van de Hollandse vestingbouw én de ecologie. De inzet van licht en uitgekiend materieel zorgt voor een minimale belasting van de onderliggende bouwwerken, zodat het behoud van dit bijzondere monument gegarandeerd wordt.

De verdedigingswerken bestaan naast zes bastions, uit een dubbele omwalling met dubbele grachtengordel die veelvuldig door recreanten gebruikt worden. De Naarder Vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarvoor erkenning als Unesco Werelderfgoed is aangevraagd.